Monthly Archives: януари 2015

Viva Pomorie!

Толкова античен! Тук си дават среща във времето Тракия, Елада и Рим.

Потопът в Черно море – наука и митология

Анализът на геологическите, климатичните и археологическите данни, получени през последните 20 години, свидетелства за една изключителна по своите мащаби природна катастрофа в Черно море. Докато през кватернера Средиземно море е било в постоянен обмен с водите на Атлантическия океан през