Monthly Archives: януари 2014

Мореплавателите траки

Тракия Понтика или Тракия на моретата са  крайбрежията на Мраморно и Егейско море, както и западните брегове на Черно море. През Античността тракийски пристанища е имало на Мраморно и Бяло/Егейско/ море.Сега,те се намират на територията на днешна Турция и Гърция,малка

Паметникът на Яворов

През месец септември 1899 година в Анхиало (Поморие) идва на работа като телеграфист в пощата Пейо К. Яворов. Яворов живеел под наем в стара дървена къща край самия западен бряг на морето. Неговата неспирна песен е кънтяла в ушите на

Резерват „Стари Поморийски къщи“

Резерват „Стари Поморийски къщи“ Части от селищата по Южното черноморско крайбрежие са с типична възрожденска архитектура. Тези къщи са строени през ХІХ век и имат определени черти,които са характерни за т.нар. “черноморска градска къща” .Самото наименование подсказва , че става

Поморийско езеро

Поморийско езеро Поморийското езеро e лагуна, разположена северно от град Поморие. Езерото е отделено от морето с естествена пясъчна коса  и изкуствена дига и само в южната си част има свързващ канал, чрез който се осъществява притока на морска вода.

Исторически музей – Поморие

Исторически музей – Поморие близо две десетилетия съхранява и експонира материалната част от културно-историческото наследство на града и региона. Сградата на музея е паметник на културата. Построена е в периода на последните две десетилетия на XIX век, в която първоначално

Музей на солта

МУЗЕЙ НА СОЛТА В Поморие, древният Анхиало, морска сол се добива от незапомнени времена. Според българските историци, солниците са съществували още преди основаването на града (около V век пр. Р. Хр.). Солта се превърнала в начин на препитание, а технологията

Тракийска куполна гробница

Тракийска куполна гробница Особен интерес представлява Античната куполна гробница от ІІІ в.сл.Хр.,призната за паметник на културата от национално значение в ДВ бр. 35 / 1965г. и посещавана от множество гости и специалисти от Европа,Америка и Япония. Гробницата се намира под

История на Поморие /Анхиало/

Историята на Поморие /Анхиало/ „Траки обитават един крайморски град на Евскинския Понт,на име Анхиало” /Прокопий Кесарийски  VІ в.сл.Хр./ Един античен град на Западно Понтийското крайбрежие е забулил в тайна своята история.Какъв е бил Анхиало:град на тракийски стратези и гръцки колонисти,на

Църквата „Рождество на Пресвета Богородица“

Църквата „Рождество на Пресвета Богородица” В централната част на гр. Поморие е изградена църква, дело на прочутия тревненски майстор Уста Генчо Кънев. Това е български съборен храм “Рождество на Пресвета Богородица”, построен в 1890 г., но поради смъртта на първомайстора

Църквата „Преображение Господне“

Църквата „Преображение Господне“ е най-старата постройка в Поморие, градена през1763-1764г., завършена и осветена през 1765г. Тя е изградена на мястото на по-малък храм,съществуващ от ІХ в., разрушен през 1760г. Църквата е трикорабна масивна правоъгълна сграда с дъсчени тавани, без външни