Category Archives: Еко туризъм

Потопът в Черно море – наука и митология

Анализът на геологическите, климатичните и археологическите данни, получени през последните 20 години, свидетелства за една изключителна по своите мащаби природна катастрофа в Черно море. Докато през кватернера Средиземно море е било в постоянен обмен с водите на Атлантическия океан през

Международен ден на Черно море

Поморийско езеро

Поморийско езеро Поморийското езеро e лагуна, разположена северно от град Поморие. Езерото е отделено от морето с естествена пясъчна коса  и изкуствена дига и само в южната си част има свързващ канал, чрез който се осъществява притока на морска вода.