Резерват „Стари Поморийски къщи“

Резерват „Стари Поморийски къщи“

Части от селищата по Южното черноморско крайбрежие са с типична възрожденска архитектура.

Тези къщи са строени през ХІХ век и имат определени черти,които са характерни за т.нар. “черноморска градска къща” .Самото наименование подсказва , че става дума за онази къща , която е разпространена по бреговете на Черно море , и която притежава характерни особености , формиращи една регионална група на черноморската затворена градска къща. Поморийската къща е двуетажна, с каменно приземие, етаж с дъсчена обшивка от чамови дъски.

Хоризонталните дъсчици не позволяват на влагата да проникне в стената. Високото приземие е изградено от камък , понякога с полуетаж в едно пространство , където се изграждат кухненски и стопански помещения. То е служело за склад на виното , за сушене на риба и рибарски мрежи. Ето защо портите му са широки , за да може свободно да влиза в него колата с натоварената стока или бъчвите с вино . Еднораменна дървена стълба отвежда в салона на етажа , който служи изключително за живеене. Около салона са наредени стаи и една или две салонни ниши , подредени в най – разнообразни комбинации. В богатите къщи салоните и стаите имат художествена украса по таваните и стените.Планировката на етажа носи подчертан функционален и практичен характер. Всяко помещение има строго определени битови функции.Отделните къщи са разположени най – често на уличната линия , и следват извивките на тесните калдаръмени улички.Дъсчените еркери с конзоли , балконите с ажурни парапети , вълнообразната линия на керемидите , белите комини по покривите върху фона на синьото небе изграждат характерния пейзаж на възрожденско Поморие.