Валя Георгиева, „Анхиало, Византия и българските владетели през Средновековието“ (един поглед към средновековния град Поморие)

НОВА КНИГА