Наследството на траките

 

В кои страни траките са оставили наследство и къде то е най-богато.
„Траките са народ, който е живял на много голяма територия, като почнем от Днепър, Днестър до Карпатите и течението на Вардар, от Черно море до североегейския бряг, прилежащите острови и Северозападна Мала Азия – отбелязва Валерия Фол. – България всъщност попада в центъра на тази територия. Нашият шанс е, че в днешните български земи са политическите и религиозни центрове на най-големите тракийски царства: одриси, трибали, гети, беси…

Така че в България са едни от най-впечатляващите паметници, още повече, че одрисите са и много активен политически и икономически партньор на средиземноморския свят и особено на Елада.

В Румъния има много хубави експонати на тракийската култура, в Молдова също, в Източна Сърбия, Северна Гърция. Разбира се, и в Турция, в европейската и в малоазийската част.

Но България успя да направи траките един от брандовете си за културно наследство и да заеме още през 70-те години със създаването на Института по тракология и с тракийската изложба нишата за общества и култури, алтернативни на елинските. Тоест, ние имаме едно добро наследство от учените от поколението преди нашата генерация. Това е много хубаво. Важното е да съхраним тази позиция, която сме заели в културния и научния афиш на света.“