Градове от Тракия Понтика Месамбрия

Metambria2silverdiobolСлед колонизацията на полуострова от заселници от град Мегара и нейните колонии Бизантион и Калхедон в края на VI век пр.Хр., Месамбрия Понтика става полис от гръцки тип, тясно свързан с бита и културата на народите, населяващи крайбрежието на Средиземно, Мраморно и Черно море. Широките търговски връзки, духовният и културен живот и разцветът на художествените занаяти в този малък град на тракийското крайбрежие са богато илюстрирани с многобройни паметници от VI – II век пр.Хр.

Месамбрия се е управлявала от съвет, избиран от народно събрание. Техните решения – декрети, издълбани върху мрамор, са били поставяни в главния храм на града – храма на бог Аполон.

Месамбрия като самостоятелен полис сече монети още от V век пр.Хр. Монети от злато, сребро и бронз от няколко основни типа. Върху лицевата страна на най-разпространените типове е представен знака на Месамбрия – коринтски шлем с грива, а на обратната страна виждаме колело със спици и началните букви на името на града – МЕТА или МЕСА. Най-добра представа за търговските връзки на Месамбрия през VI – II век пр.Хр. дава вносната керамика: чернофирнисови кантароси, киликси. аскоси, лампи, релефни купички (т.н.“мегарски чаши“), а също така и големият брой амфори и амфорни печати, открити на сушата и в акваторията на полуострова.

 

МЕСАМБРИЯ - СЪД МЕСАМБРИЯ-НАКИТИМОНЕТА ОТ МЕСАМБРИЯ