За нас

Уебсайтът PomorieBG.net е подготвен и се поддържа от специалисти историци, нумизмати, краеведи, членове на УС на Фондация „25 века Поморие“.

 

   Управителен съвет:

   Председател:

   Валя  Георгиева

   Зам.председател:

  Христо  Сариев

        Членове:

  Мария  Ралева

  Милчо  Талев

  Милчо  Скумов

  Кръстинка  Цветкова

Тодорка Димитрова

  Елена Граматикова

  Христо  Гуджуков

Контролен съвет:

 Велика  Славова

  Йорданка  Ганчева

  Александър  Гуджуков